banner
Study group training

10:00 - 12:00u
Veldhoven

Gasshuku 2020

May 20th - 24th
Veldhoven

Vechtsport historie

De KKJN stimuleert ook het historisch onderzoek (ouder dan 1960) naar de Nederlandse bijdrage aan het ongewapende gevecht of het gevecht met traditionele wapens (gerelateerd aan de Japanse/Chinese vechtkunsten). Gaarne contact indien U een bijdrage wil leveren mbt de vechtsport historie in Nederland.

Nederlandse boeken met betrekking tot vechtsporten:

Jiu Jitsu Maurice, van Nieuwenhuizen
Jiu Jitsu De sport voor lichaam en geest De verdediging bij uitnemendheid.
5e druk 1941


Jiu Jitsu Maurice, van Nieuwenhuizen
Jiu Jitsu en Judo
De Feilooze verdedigingssport voor lichaam en geest.
4e druk 1941


 
Jiu Jitsu Jiu Jitsu, de geheime kunst van zelfverdediging der Japanneezen waarbij kracht noch lichaamszwaarte tellen.; 1921, 8e druk; door K Saito van Nagasaki Japan; voor Holland bewerkt door CS, geillustreerd door W.S. Bagdalopulos; Nijgh & van Ditmars's Uitg.-mij Rotterdam. Voor de IRKRS vertaald in het engels en verschenen in het 4e Quartely Journal 2004, door Bert Mollen.

Jiu Jitsu
4e druk, 1909 / 10e druk


 
Grieksch-Romeinsch worstelen Handleiding voor Grieksch-Romeinsch worstelen, door J. Ploeger en G.A.M. Brands; Rotterdam 1918; W.L.&J. Brusse's Uitgeversmaatschappij.

 
Worstel-konst 1
Worstel-konst 2

Klare Onderrichtinge der voortreffelijcke Worstel-konst; 1674; Nicolaes Petter.

 
Wapen-handlinge De Nassausche wapen-handlinge, van schilt, spies, rappier ende targe; beyde figuerlick afgebeelt, ende gestelt na de nieu ordening des doorluchtigen ende hoochgeboren vorstes Maurits van Nassua, Adam van Breen, gedruckt anno 1618, in 's Gravenhage in Hollant.

 
  Wapenhandelinghe, van Roers, Musquetten ende Spiessen; 1607; Jacques de Gheyn.

logo
Aanmelden

Aanmelden KKJN

Contact

Stichting KKJN
p/a Postakkers 35
5521 AR Eersel
Nederland

E-mail

IRKRS Informatie
Koryu-uchinadi.com
Interview McCarthy
Information - English

English information